De wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een feit. Met deze wet hebben mensen met flexibel- en uitzendwerk meer zekerheid gekregen. Met de WAB wil het kabinet oproepkrachten beter beschermen en voorkomen dat zij altijd maar beschikbaar moeten zijn, zonder enige zekerheid over hun inkomen en de dagen en uren dat zij werken. En is het verschil met een vaste baan kleiner geworden. Hoe zit dat?

De wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Betere bescherming voor oproepkrachten

Door de Wet arbeidsmarkt in balans weten oproepkrachten eerder én beter waar ze aan toe zijn. Dat komt door:

  1. De verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten wordt door de WAB voorkomen. Zo moet een werknemer voortaan minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.
  2. De werkgever moet een oproepkracht tenminste drie uur loon per dienst uitbetalen, ook als hij/zij minder werkt.
  3. Na aanvaarding van de oproep hebben oproepkrachten recht op loon als de werkgever de oproep binnen vier dagen voor aanvang van het werkt wijzigt of intrekt. Als de werkgever de al geaccepteerde oproep binnen vier dagen wijzigt, dan kan de oproepkracht die weigeren. Je bent als werkgever dan verplicht de aanvankelijk afgesproken uren te betalen.
  4. Wil je na 12 maanden het dienstverband voortzetten, dan ben je verplicht de oproepkracht een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit moet tenminste het gemiddelde aantal gewerkte/uitbetaalde uren in die twaalf maanden zijn. Als je dat aanbod niet doet, dan heeft de oproepkracht recht op betaling van de gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen 12 maanden. De werkgever is niet verplicht om na 12 maanden het dienstverband voort te zetten of een vast contract aan te bieden. Het gaat puur om het aanbieden van een vaste arbeidsomvang als je wél met de oproepkracht verder wil. Een vaste arbeidsomvang is een vast aantal uren per week, per vier weken of per maand. De werkgever mag het vaste aantal uren ook over een langere periode (tot een jaar) aanbieden, maar dan moet u het loon wel gelijkmatig verspreid over die periode uitbetalen.

Definitie oproepcontract

In de WAB is iedere arbeidsovereenkomst zonder vaste arbeidsomvang een oproepcontract. Dat geldt dus ok voor nulurencontracten en voor min/max contracten met een felxibel aantal uren. Er is ook sprake van een oproepcontract als contractueel is uitgesloten dat de oproepkracht loon krijgt over niet-gewerkte uren, ook al is in dat contract wel een vast aantal uren vastgelegd.